Meetville india
<

Har meldt sin interesse for samtlige kontrakter på andre tilbudsrunde i landsdelen. E69 og flere andre veistrekninger i Nordkapp kommune er stengt på grunn av ras og rasfare. Det har også ført til meetville india fiskeværene nord i kommunen er isolert. Antall søkere til fag innen bygg- og anleggsteknikk øker jevnt og trutt.

Vegvesenets skal dele ut «Vakre vegers pris». 90 prosent av Oslos innbyggere får drikkevannet sitt derfra. Det er det viktigste på ITS-fronten nå, mener direktør i ITS Norge Trond Hovland. En gangbru kollapset over en sjufelts motorvei utenfor Miami i Florida torsdag.

Kontrakten lyder på 5,5 milliarder kroner, og er historiens største vegkontrakt i Norge. Konkurrerer med to andre entreprenører om driftskontrakt til over 300 millioner kroner. Laveste tilbud på over 202 millioner kroner. Det er de store asfaltjobbene i og rundt hovedstaden som lokker når Stange Asfalt nå etablerer seg med en egen Oslo-avdeling. Forslaget om privatisering falt i Stortinget. Hansson har 20 års fartstid i Peab, de siste sju årene som avdelingssjef i Peab Anlegg.

Med nye feller har problemet blitt så godt som borte. Underskrevet av sjefen sjøl, Kurt Oddekalv. Ny bru på fylkesveg 820. Kan brukes på svært utilgjengelige steder. Vegdirektoratet holder døren på gløtt for å utfordre forbudet. Fem entreprenører meldte sin interesse da kontrakten ble lyst ut. Se bilder fra arbeidet her.

Kan entreprenørene snart pakke sammen vinterutstyret? Den nye forhandleren stakk av med prisen som beste forhandler første året! Brukes på 10 kulverter på strekningen Eiganes-Stavanger. Har meldt sin interesse for samtlige kontrakter på andre tilbudsrunde i landsdelen.